خرپای تیرچه چیست؟

خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری که شبکه های مثلثی به وجود می آورد تشکیل می گردد. ضمنا نیرو های وارد بر خرپای تیرچه بایستی حتما در محل اتصالات مفصلها به خر پا وارد شوند 

در صنعت ساختمان ایران نزدیک به 80% از سقف های ساختمان به روش تیرچه و بلوک اجرا میشوند.
برخی از دلایل محبوبیت این روش عبارتند از:
1-سبک بودن سقف (به دلیل استفاده از بلوک های توخالی یا مجوف).
2-ایزولاسیون و عایق سازی حرارتی و صوتی بین طبقات.
3- ممانعت از لرزش سقف.
4- کاهش 50 درصدی مصرف آهن نسبت به سایر سقفها.
5- اجرای سریعتر و دقیتر.
مهمترین عضو در سقفهای تیرچه و بلوک، خرپای تیرچه می باشد. در خرپای تیرچه وظیفه تحمل تنش برشی و کششی سقف و انتقال نیروی حاصل به تیرها را دارد.

انوع خرپای تیرچه

 سنتی

تیرچه بتنی سنتی تشکیل شده است از ۲ عدد میلگرد در بال تحتانی، یک عدد میلگرد در بال فوقانی و میلگردهای عرضی ( زیگزاگ ) که به صورت تک و یا دوبل جوش داده می شود. در تیرچه های سنتی قبل از سال 94 از جوش با قوس الکتریکی بدون گاز محافظ استفاده می شد. اما بعد از سال 94 استفاده از جوش قوس الکتریکی ممنوع شد.

قسمت پایینی خرپای آماده شده در قالب های موقتی قرار گرفته است. پس از بتن ریزی از قالب ها خارج میشوند. و بعد از خشک شدن بتن آماده جابجایی و قابل استفاده در سقف می باشد. در تیرچه‌هایی با طول زیاد و یا بارگذاری بیشتر یک عدد میلگرد تقویتی نیز در پایین تیرچه‌اضافه می گردد.

صنعتی

تیرچه‌های صنعتی یا ماشینی مانند تیرچه‌بتنی و سفالی سنتی از خرپایی فلزی تشکیل شده است. میلگردهای برشی به جای اتصال توسط جوش الکتریکی بوسیله جوش مقاومتی یا همان نقطه جوش به آرماتورهای تحتانی و فوقانی متصل می گردد.