یکی از بهترین سقف های کشور تیرچه بلوک میباشد

در این سیستم از تیرچه به عنوان تیر فرعی استفاده میشود و بلوک ها نقش پر کننده ی بین آن ها را دارد

تیرچه بلوک برای  برای پوشش سقف ساختمان های بتون ارمه و اسکلت و…. استفاده میشود

شرکت تیرچه تبریز یکی از شرکت های پیشرو در ساخت تیرچه بلوک در تبریز و تیرچه های صنعتی و یونولیت در تبریز میباشد و آماده ی اخذ قرار داد با شرکت ها و پیمانکار ها میباشد